Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
101 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 14/02/2015 06/04/2015
102 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt. 13/02/2015 15/04/2015
103 1032/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc đánh giá,xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 12/02/2015 12/02/2015
104 190/KH-UBND Kế hoạch triển khai năm văn hoá văn minh đô thị 2015 12/01/2015 12/01/2015
105 54/2014/QĐ-UBND Quy định về việc quản lý và vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/12/2014 10/01/2015
106 87/2014/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 31/12/2014 15/02/2015
107 88/2014/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào 31/12/2014 01/03/2015
108 4993/QĐ-BGTVT Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ giai đoạn đến năm 2020 29/12/2014 29/12/2014
109 21/2014/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng 29/12/2014 01/07/2015
110 4910/QĐ-BGTVT Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu lĩnh vực đường thuỷ nội địa đến năm 2020 24/12/2014 24/12/2014
111 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa 19/12/2014 15/02/2015
112 71/2014/TTLT/BGTVT-B Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác 10/12/2014 01/02/2014
113 111/2014/NĐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu 20/11/2014 05/01/2015
114 107/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 17/11/2014 01/01/2015
115 41/2014/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/11/2014 01/01/2015
116 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 13/11/2014 31/12/2014
117 65/2014/TT-BGTVT Ban hành Định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 10/11/2014 01/01/2015
118 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 07/11/2014 01/01/2015
119 61/2014/TT-BGTVT Quy định về tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa. 07/11/2014 01/01/2015
120 53/2014/TT-BGTVT Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 20/10/2014 01/12/2014

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia