Danh sách các phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/12/2017

Vận tải và phương tiện
Monday, 05 February 2018 09:29 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thông báo Danh sách các phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/12/2017.


   - Phương tiện thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 đăng kiểm: Xem tại đây.


   - Phương tiện thủy nội địa do Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng đăng kiểm: Xem tại đây.


TTĐK Xe Cơ giới Đà Nẵng

 

Sông hanEU  

Video clip