Hoạt Động Ngành

Treo cờ, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2017)

Tuesday, 28 March 2017 10:25 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Thông báo số 35/TB-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc treo cờ, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2017), Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo như sau:


   1. Thanh tra Sở, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 05/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017 trong ngày 29/3/2017 (Thứ Tư).


   2. Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải du lịch đường thủy treo cờ Tổ quốc trên các tàu du lịch trong ngày 29/3/2017 .


   3. Trưởng các phòng, ban, đơn vị thông báo đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại nhà trong trong ngày 29/3/2017.


   Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.


Văn Phòng Sở.


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip